Kasa Nyamuk

Star Gordyn

Kawat dengan tingkat kerapatan yang sangat tinggi